Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrường Đại học Ngoại ngữ-
dc.date.accessioned2022-09-13T01:44:32Z-
dc.date.available2022-09-13T01:44:32Z-
dc.date.issued2022-09-09-
dc.identifierKY_20220912081941vi
dc.identifier.citationTrường Đại học Ngoại ngữ (2022). Thực thi chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở nguồn lực theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP. Trong Hội thảo "Chính sách ưu đãi phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội". Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 82-91vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142347-
dc.description.abstractCùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học. Việc triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh sẽ giúp hình thành nên những tập thể khoa học mạnh, có khả năng thực thi các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, mang tính dài hạn trong các cơ sở giáo dục đại học.vi
dc.format.extent10 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi
dc.subjectNhóm nghiên cứuvi
dc.subjectTrường Đại học Ngoại ngữvi
dc.titleThực thi chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở nguồn lực theo Nghị định 99/2014/NĐ-CPvi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceChính sách ưu đãi phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc Gia Hà Nộivi
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


Thumbnail
 • KY_20220912081941.pdf
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrường Đại học Ngoại ngữ-
  dc.date.accessioned2022-09-13T01:44:32Z-
  dc.date.available2022-09-13T01:44:32Z-
  dc.date.issued2022-09-09-
  dc.identifierKY_20220912081941vi
  dc.identifier.citationTrường Đại học Ngoại ngữ (2022). Thực thi chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở nguồn lực theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP. Trong Hội thảo "Chính sách ưu đãi phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội". Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 82-91vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142347-
  dc.description.abstractCùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học. Việc triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh sẽ giúp hình thành nên những tập thể khoa học mạnh, có khả năng thực thi các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, mang tính dài hạn trong các cơ sở giáo dục đại học.vi
  dc.format.extent10 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi
  dc.subjectNhóm nghiên cứuvi
  dc.subjectTrường Đại học Ngoại ngữvi
  dc.titleThực thi chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu của trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở nguồn lực theo Nghị định 99/2014/NĐ-CPvi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceChính sách ưu đãi phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc Gia Hà Nộivi
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN


  Thumbnail
 • KY_20220912081941.pdf
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :