Dịch khẩu ngữ thông tục (sử dụng ngữ liệu trong bản dịch "Số phận con người" (M. Sôlôkhốp) của Nguyễn Duy Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143205Dịch khẩu ngữ thông tục (sử dụng ngữ liệu trong bản dịch "Số phận con người" (M. Sôlôkhốp) của Nguyễn Duy Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143205