Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hảo-
dc.contributor.authorLâm, Khánh Linh-
dc.date.accessioned2022-10-28T02:31:56Z-
dc.date.available2022-10-28T02:31:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier18041192vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143290-
dc.description.abstract世界各地的许多研究都得出了这样的结论:中国在过去 30 年的 经济发展奇迹主要是由改革开放政策带来的,其中沿海地区开放形 式的创造,经济特区从低到高,从小到大,从沿海地区到内地,起 到了决定性作用。中国是如何实现这种快速增长的?它的主要驱动 力是什么?最重要的是,中国能否保持这种令人难以置信的成功? 有一点是明确的:中国改革后出现的众多经济特区无疑是中国卓越 发展的一个重要引擎。经济特区对中国的经济成功做出了至关重要 的贡献。经济特区(尤其是最初的几个)成功地测试了市场经济新 体制,成为全中国其他地区效仿的榜样。经济特区对中国生产总值、 就业、出口和吸引外国投资做出了重大贡献。经济特区在为中国带 来新技术和采用现代管理方法方面也发挥了重要作用。然而,经过 30 年的发展,它们在前进过程中也面临着许多重大挑战。其中,作 为中国最成功的经济特区之一,深圳已经面对了什么困难,其神奇 的发展速度如何?这也是本论文所研究的对象之一。 本论文设有三个主要内容,第一,对中国经济特区的总体概述, 第二,深入了解深圳经济特区,最后,对在越南建设经济特区的建 议。-
dc.format.extent60 tr.vi
dc.language.isozhvi
dc.subjectTiếng Trung Quốc -- Dùng cho Kinh tếvi
dc.subjectĐặc khu kinh tế -- Trung Quốcvi
dc.title中国经济特区的成功经验与发展前景 —以深圳为例 = Những thành công và triển vọng phát triển của đặc khu kinh tế Trung Quốc, đi sâu phân tích Thâm Quyếnvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • 18041192.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hảo-
  dc.contributor.authorLâm, Khánh Linh-
  dc.date.accessioned2022-10-28T02:31:56Z-
  dc.date.available2022-10-28T02:31:56Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier18041192vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143290-
  dc.description.abstract世界各地的许多研究都得出了这样的结论:中国在过去 30 年的 经济发展奇迹主要是由改革开放政策带来的,其中沿海地区开放形 式的创造,经济特区从低到高,从小到大,从沿海地区到内地,起 到了决定性作用。中国是如何实现这种快速增长的?它的主要驱动 力是什么?最重要的是,中国能否保持这种令人难以置信的成功? 有一点是明确的:中国改革后出现的众多经济特区无疑是中国卓越 发展的一个重要引擎。经济特区对中国的经济成功做出了至关重要 的贡献。经济特区(尤其是最初的几个)成功地测试了市场经济新 体制,成为全中国其他地区效仿的榜样。经济特区对中国生产总值、 就业、出口和吸引外国投资做出了重大贡献。经济特区在为中国带 来新技术和采用现代管理方法方面也发挥了重要作用。然而,经过 30 年的发展,它们在前进过程中也面临着许多重大挑战。其中,作 为中国最成功的经济特区之一,深圳已经面对了什么困难,其神奇 的发展速度如何?这也是本论文所研究的对象之一。 本论文设有三个主要内容,第一,对中国经济特区的总体概述, 第二,深入了解深圳经济特区,最后,对在越南建设经济特区的建 议。-
  dc.format.extent60 tr.vi
  dc.language.isozhvi
  dc.subjectTiếng Trung Quốc -- Dùng cho Kinh tếvi
  dc.subjectĐặc khu kinh tế -- Trung Quốcvi
  dc.title中国经济特区的成功经验与发展前景 —以深圳为例 = Những thành công và triển vọng phát triển của đặc khu kinh tế Trung Quốc, đi sâu phân tích Thâm Quyếnvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • 18041192.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :