Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Anh-
dc.contributor.authorLê, Thị Thùy Linh-
dc.date.accessioned2022-10-28T02:56:01Z-
dc.date.available2022-10-28T02:56:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier18041604vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143295-
dc.description.abstract随着经济全球化趋势的日益加快,为了增强在国际市场竞争中的 优势,世界各国都积极通过制定和实施不同的激励政策以吸引更多外 商直接投资(简称为 FDI),越南也不例外。近几年来,中国通过一带 一路倡议促进对外投资并已成为世界上最大的投资者。中国也,作为 中国的邻国,越南不断促进与中国的经济关系,其中,吸引中国投资 变得越来越重要并成为越南吸引外资政策的重点。目前,越南各省市 在吸引中国投资的方面上已经取得了积极成果,其中,海防市已成为 吸引中国投资的亮点。为了吸引中国投资者,海防市已制定了很多优 惠政策,为中国投资者提供了一个良好的投资环境。尽管如此,中国 投资者在海防市投资的时候仍遇到一些困难。因此,中国投资者在海 防投资的顺利和困难就成为了急需深入研究的课题。本论文就是针对 着这一课题的。 本论文采用了文献研究法、统计分析方法、SWOT 综合法,通过参 考和总结与海防市吸引外商直接投资有关的国内外文献资料,深入了 解中国(含台、港)企业 2016-2020 期间在越南海防市投资的顺利与 困难,从而提出 一些建议。研究结果指出,中国投资者在海防直接投 资的顺利包括:(1)越中良好友谊关系;(2)越南及其海防的特殊 地位;(3)招商引资的优惠政策;(4)劳动力市场低廉;(5)海防 Covid19 防疫的政策等。 但通过调查问卷,本人发现中国投资者遇到一些困难,包括:(1) 投资登记证、商业登记证、银行开户、安规申请等行政手续比较复杂; (2)政策、体制、法律未同步完善,困扰投资者初期不熟悉越南及其 海防的商业环境;(3)配套服务设施薄弱,新工业区的信号不好、铁 路待改善等问题让投资者没办法得到最佳的服务;(4)劳动市场未完 全满足投资者,投资者喜欢劳动市场低廉,但投资者也需要技术含量 高的人员,注重工作效率。 针对这些困难,本人提出了一些改善建议:(1)关于宣传,海防 市该创办促进投资的各种活动,满足投资者对投资项目具体信息的要 求;(2)针对企业的困难(1)与(2),海防市政府建议越南中央政 5 府对全国各地吸引外商投资的情况进行总结来指出政策、法律、体制 所存在的问题,从而提出有针对性的改善。与此同时,主动的简化行 政手续,提供更多提交文件的管理软件;(3)针对企业的困难(3), 海防市管理该及时规划补充信号发源柱,同时一起支持越南 5G 网普遍 事业,考虑到在北越进行规划高铁及与中国接轨的事情。打开与企业 沟通的渠道来接受企业的意见,从而让及时提出解决方案并为企业提 供最好的服务;(4)关于劳动市场,建立“企业 – 经济区管理会 – 高 等学校”多方关系,培养一代又一代人才。希望海防市 HEZA 举办更 多的招聘大会,为企业与应聘人创造更多的交流平台,制定吸引人才 的优惠政策,从而既满足企业需求,又做到减少人才外流一事。通过 这篇论文,本人希望自己的一些分析与建议有助于加快海防市实现 “可持续、绿色技术”投资环境的期望,成为越南成功招商引资的带 领者这一过程。vi
dc.format.extent72 tr.vi
dc.language.isozhvi
dc.subjectĐầu tư nước ngoàivi
dc.subjectNhà đầu tư Trung Quốc-
dc.subjectFDI-
dc.title试谈中国投资者在越南海防市的直接投资(FDI)= Bàn luận về việc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Hải Phòng - Việt Namvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • 18041604.pdf
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Anh-
  dc.contributor.authorLê, Thị Thùy Linh-
  dc.date.accessioned2022-10-28T02:56:01Z-
  dc.date.available2022-10-28T02:56:01Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier18041604vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143295-
  dc.description.abstract随着经济全球化趋势的日益加快,为了增强在国际市场竞争中的 优势,世界各国都积极通过制定和实施不同的激励政策以吸引更多外 商直接投资(简称为 FDI),越南也不例外。近几年来,中国通过一带 一路倡议促进对外投资并已成为世界上最大的投资者。中国也,作为 中国的邻国,越南不断促进与中国的经济关系,其中,吸引中国投资 变得越来越重要并成为越南吸引外资政策的重点。目前,越南各省市 在吸引中国投资的方面上已经取得了积极成果,其中,海防市已成为 吸引中国投资的亮点。为了吸引中国投资者,海防市已制定了很多优 惠政策,为中国投资者提供了一个良好的投资环境。尽管如此,中国 投资者在海防市投资的时候仍遇到一些困难。因此,中国投资者在海 防投资的顺利和困难就成为了急需深入研究的课题。本论文就是针对 着这一课题的。 本论文采用了文献研究法、统计分析方法、SWOT 综合法,通过参 考和总结与海防市吸引外商直接投资有关的国内外文献资料,深入了 解中国(含台、港)企业 2016-2020 期间在越南海防市投资的顺利与 困难,从而提出 一些建议。研究结果指出,中国投资者在海防直接投 资的顺利包括:(1)越中良好友谊关系;(2)越南及其海防的特殊 地位;(3)招商引资的优惠政策;(4)劳动力市场低廉;(5)海防 Covid19 防疫的政策等。 但通过调查问卷,本人发现中国投资者遇到一些困难,包括:(1) 投资登记证、商业登记证、银行开户、安规申请等行政手续比较复杂; (2)政策、体制、法律未同步完善,困扰投资者初期不熟悉越南及其 海防的商业环境;(3)配套服务设施薄弱,新工业区的信号不好、铁 路待改善等问题让投资者没办法得到最佳的服务;(4)劳动市场未完 全满足投资者,投资者喜欢劳动市场低廉,但投资者也需要技术含量 高的人员,注重工作效率。 针对这些困难,本人提出了一些改善建议:(1)关于宣传,海防 市该创办促进投资的各种活动,满足投资者对投资项目具体信息的要 求;(2)针对企业的困难(1)与(2),海防市政府建议越南中央政 5 府对全国各地吸引外商投资的情况进行总结来指出政策、法律、体制 所存在的问题,从而提出有针对性的改善。与此同时,主动的简化行 政手续,提供更多提交文件的管理软件;(3)针对企业的困难(3), 海防市管理该及时规划补充信号发源柱,同时一起支持越南 5G 网普遍 事业,考虑到在北越进行规划高铁及与中国接轨的事情。打开与企业 沟通的渠道来接受企业的意见,从而让及时提出解决方案并为企业提 供最好的服务;(4)关于劳动市场,建立“企业 – 经济区管理会 – 高 等学校”多方关系,培养一代又一代人才。希望海防市 HEZA 举办更 多的招聘大会,为企业与应聘人创造更多的交流平台,制定吸引人才 的优惠政策,从而既满足企业需求,又做到减少人才外流一事。通过 这篇论文,本人希望自己的一些分析与建议有助于加快海防市实现 “可持续、绿色技术”投资环境的期望,成为越南成功招商引资的带 领者这一过程。vi
  dc.format.extent72 tr.vi
  dc.language.isozhvi
  dc.subjectĐầu tư nước ngoàivi
  dc.subjectNhà đầu tư Trung Quốc-
  dc.subjectFDI-
  dc.title试谈中国投资者在越南海防市的直接投资(FDI)= Bàn luận về việc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Hải Phòng - Việt Namvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • 18041604.pdf
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :