Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thanh-
dc.contributor.authorLương, Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2022-10-28T08:05:35Z-
dc.date.available2022-10-28T08:05:35Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier05050004575vi
dc.identifier.citationLương, H. H. (2022). Quản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8.14.01.14-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143312-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay nhằm hình thành lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất học sinh góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của Trung tâm.-
dc.format.extent139 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý giáo dục -- Học sinhvi
dc.subjectGiáo dục nghề nghiệpvi
dc.subjectGiáo dục thường xuyên -- Quản lý giáo dục-
dc.subject.ddc374.017vi
dc.titleQuản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licLU-H-
dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


Thumbnail
 • 05050004575_ND.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004575_TT.pdf
  • Size : 369,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thanh-
  dc.contributor.authorLương, Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2022-10-28T08:05:35Z-
  dc.date.available2022-10-28T08:05:35Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier05050004575vi
  dc.identifier.citationLương, H. H. (2022). Quản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8.14.01.14-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143312-
  dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay nhằm hình thành lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất học sinh góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của Trung tâm.-
  dc.format.extent139 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý giáo dục -- Học sinhvi
  dc.subjectGiáo dục nghề nghiệpvi
  dc.subjectGiáo dục thường xuyên -- Quản lý giáo dục-
  dc.subject.ddc374.017vi
  dc.titleQuản lý giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licLU-H-
  dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


  Thumbnail
 • 05050004575_ND.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004575_TT.pdf
  • Size : 369,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :