Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Khánh Linh-
dc.date.accessioned2022-10-28T08:21:20Z-
dc.date.available2022-10-28T08:21:20Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier18041202vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143316-
dc.description.abstract汉越词是越南语中非常重要的一部分,但是因为很多人在翻译过程当中滥用 汉越音,因此现在社交网站上出现很多滥用汉越音的汉-越译文,这样不仅让 读者感到难懂,难受而且失落越南语之美。在本论文中,本人想深入分析这 种情况,从而帮助减少这种情况。 本论文主要包括 2 个章节 第一章主要讲了汉越词的理论,包括汉越词的起源、历史、类型,并分别指 出汉语和相应汉越词的一些区别、举例子。 在第二章中,我对滥用汉越音的情况进行分析 首先指出汉越词对翻译的积极与消极影响。然后,分析调查结果,然后把汉 语,汉越音、词,越南语放在一起然后进行分析,比较。vi
dc.format.extent58 tr.vi
dc.language.isozhvi
dc.subjectDịch thuậtvi
dc.subjectÂm Hán Việtvi
dc.subjectTiếng Hán-
dc.title网络汉-越译文滥用汉越音的情况 = Thực trạng lạm dụng âm Hán Việt của các bản dịch Trung – Việt trên mạngvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • 18041202.pdf
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Khánh Linh-
  dc.date.accessioned2022-10-28T08:21:20Z-
  dc.date.available2022-10-28T08:21:20Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier18041202vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143316-
  dc.description.abstract汉越词是越南语中非常重要的一部分,但是因为很多人在翻译过程当中滥用 汉越音,因此现在社交网站上出现很多滥用汉越音的汉-越译文,这样不仅让 读者感到难懂,难受而且失落越南语之美。在本论文中,本人想深入分析这 种情况,从而帮助减少这种情况。 本论文主要包括 2 个章节 第一章主要讲了汉越词的理论,包括汉越词的起源、历史、类型,并分别指 出汉语和相应汉越词的一些区别、举例子。 在第二章中,我对滥用汉越音的情况进行分析 首先指出汉越词对翻译的积极与消极影响。然后,分析调查结果,然后把汉 语,汉越音、词,越南语放在一起然后进行分析,比较。vi
  dc.format.extent58 tr.vi
  dc.language.isozhvi
  dc.subjectDịch thuậtvi
  dc.subjectÂm Hán Việtvi
  dc.subjectTiếng Hán-
  dc.title网络汉-越译文滥用汉越音的情况 = Thực trạng lạm dụng âm Hán Việt của các bản dịch Trung – Việt trên mạngvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • 18041202.pdf
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :