Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Anh Thục-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Huyền-
dc.date.accessioned2022-10-28T08:35:25Z-
dc.date.available2022-10-28T08:35:25Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier18041163vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143325-
dc.description.abstract童谣游戏歌是童年时期一种独有的文化现象,是童谣和游戏的融合。 无论是在越南文学还是在中国文学的世界中,童谣游戏歌都占有重要的地位。 它对儿童的有利于提高儿童的身体健康、创造能力、节奏感、思维敏捷、判 断能力、审美趣味、合作能力等等有重大的影响。本文除了介绍中国汉族童 谣、中国汉族童谣游戏歌的基本知识以外,还提出了中国汉族童谣游戏歌与 越南童谣游戏歌的联系vi
dc.format.extent53 tr.vi
dc.language.isozhvi
dc.subjectĐồng daovi
dc.subjectThành ngữvi
dc.subjectTiếng Hán-
dc.subjectTrò chơi dân gian-
dc.title中国汉族童谣中的游戏歌研究 ——与越南京族童谣中的游戏歌联系 = Nghiên cứu đồng dao qua các trò chơi trẻ em của dân tộc hán trung quốc - liên hệ với đồng dao qua các trò chơi trẻ em của dân tộc kinh Việt Namvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • 18041163.pdf
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Anh Thục-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Huyền-
  dc.date.accessioned2022-10-28T08:35:25Z-
  dc.date.available2022-10-28T08:35:25Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier18041163vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143325-
  dc.description.abstract童谣游戏歌是童年时期一种独有的文化现象,是童谣和游戏的融合。 无论是在越南文学还是在中国文学的世界中,童谣游戏歌都占有重要的地位。 它对儿童的有利于提高儿童的身体健康、创造能力、节奏感、思维敏捷、判 断能力、审美趣味、合作能力等等有重大的影响。本文除了介绍中国汉族童 谣、中国汉族童谣游戏歌的基本知识以外,还提出了中国汉族童谣游戏歌与 越南童谣游戏歌的联系vi
  dc.format.extent53 tr.vi
  dc.language.isozhvi
  dc.subjectĐồng daovi
  dc.subjectThành ngữvi
  dc.subjectTiếng Hán-
  dc.subjectTrò chơi dân gian-
  dc.title中国汉族童谣中的游戏歌研究 ——与越南京族童谣中的游戏歌联系 = Nghiên cứu đồng dao qua các trò chơi trẻ em của dân tộc hán trung quốc - liên hệ với đồng dao qua các trò chơi trẻ em của dân tộc kinh Việt Namvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN- Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • 18041163.pdf
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :