Gomi Stop - Green environment-oriented garbage sorting solution for University of Languages and International Studies, Vietnam National University = Gomi Stop – Giải pháp phân loại rác hướng đến môi trường xanh cho Trường Đại hoc Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143460Gomi Stop - Green environment-oriented garbage sorting solution for University of Languages and International Studies, Vietnam National University = Gomi Stop – Giải pháp phân loại rác hướng đến môi trường xanh cho Trường Đại hoc Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143460