Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Chiến-
dc.contributor.authorLê, Công Thanh-
dc.date.accessioned2022-11-03T03:55:00Z-
dc.date.available2022-11-03T03:55:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier00050012420vi
dc.identifier.citationLê, C. T. (2022). Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode934041001-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143480-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho phát triển hệ thống thủy lợi cho tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030.-
dc.format.extent216 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectChính sách kinh tếvi
dc.subjectNgân sách nhà nước -- Quản lývi
dc.subjectVốn -- Quản lý-
dc.subject.ddc352.43vi
dc.titleQuản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bìnhvi
dc.typeDissertationvi
dc.identifier.licLE-T-
dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


Thumbnail
 • 00050012420_ND.pdf
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 00050012420_TT.pdf
  • Size : 659,27 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Văn Chiến-
  dc.contributor.authorLê, Công Thanh-
  dc.date.accessioned2022-11-03T03:55:00Z-
  dc.date.available2022-11-03T03:55:00Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier00050012420vi
  dc.identifier.citationLê, C. T. (2022). Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode934041001-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143480-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho phát triển hệ thống thủy lợi cho tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030.-
  dc.format.extent216 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectChính sách kinh tếvi
  dc.subjectNgân sách nhà nước -- Quản lývi
  dc.subjectVốn -- Quản lý-
  dc.subject.ddc352.43vi
  dc.titleQuản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bìnhvi
  dc.typeDissertationvi
  dc.identifier.licLE-T-
  dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


  Thumbnail
 • 00050012420_ND.pdf
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 00050012420_TT.pdf
  • Size : 659,27 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :