Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan Phương-
dc.date.accessioned2022-11-09T08:09:56Z-
dc.date.available2022-11-09T08:09:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143596-
dc.description.abstract한국은 한류 열풍의 강력한 영향과 함께 한류 제품 홍보와 관련된 판촉 활동으로 막대한 이익을 얻고 있다. 특히 한국의 아이돌 산업은 한류 발전에 중요한 역할을 하고 있다. 본 연구에서 언급한 '아이돌 산업'은 젊은이들이 꿈꾸는 롤모델이 될 연습생을 선발하고 육성하는 일련의 활동이다. 본 연구는 한국 아이돌 산업의 형성과 발전, 아이돌 육성이 산업화 된 이유에 주목한다. 서론인 제 1 부에서 연구의 필요성과 연구목적을 밝힌 다음에 연구 대상과 연구범위를 확정한다. 그리고 연구 임무를 해결하는 데 적절한 연구 방법을 선정하며 선행 연구를 제대로 검토하기 위하여 범주별로 나눠 다루었다. 제 2 부 본론에서 연구 내용을 4 장으로 구분하여 기술한다.vi
dc.format.extent55 p.vi
dc.language.isoothervi
dc.subjectThần tượngvi
dc.subjectCông nghiệp thần tượngvi
dc.title한국 아이돌 산업의 형성과 발전 = Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốcvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • Su_Hinh_Thanh_Va_Phat_Trien_Nguyen_Thi_Lan_Phuong_2022.pdf
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Yến-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan Phương-
  dc.date.accessioned2022-11-09T08:09:56Z-
  dc.date.available2022-11-09T08:09:56Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143596-
  dc.description.abstract한국은 한류 열풍의 강력한 영향과 함께 한류 제품 홍보와 관련된 판촉 활동으로 막대한 이익을 얻고 있다. 특히 한국의 아이돌 산업은 한류 발전에 중요한 역할을 하고 있다. 본 연구에서 언급한 '아이돌 산업'은 젊은이들이 꿈꾸는 롤모델이 될 연습생을 선발하고 육성하는 일련의 활동이다. 본 연구는 한국 아이돌 산업의 형성과 발전, 아이돌 육성이 산업화 된 이유에 주목한다. 서론인 제 1 부에서 연구의 필요성과 연구목적을 밝힌 다음에 연구 대상과 연구범위를 확정한다. 그리고 연구 임무를 해결하는 데 적절한 연구 방법을 선정하며 선행 연구를 제대로 검토하기 위하여 범주별로 나눠 다루었다. 제 2 부 본론에서 연구 내용을 4 장으로 구분하여 기술한다.vi
  dc.format.extent55 p.vi
  dc.language.isoothervi
  dc.subjectThần tượngvi
  dc.subjectCông nghiệp thần tượngvi
  dc.title한국 아이돌 산업의 형성과 발전 = Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốcvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • Su_Hinh_Thanh_Va_Phat_Trien_Nguyen_Thi_Lan_Phuong_2022.pdf
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :