Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hoa-
dc.date.accessioned2022-11-10T08:17:27Z-
dc.date.available2022-11-10T08:17:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifierKY_20221004094212vi
dc.identifier.citationHoàng, T. Y.; Nguyễn, T. H. (2018). Hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết theo các bậc nhận thức của tư duy (cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1). Trong “Hội thảo khoa học quốc gia (UNC): Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 712 - 725vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143642-
dc.description.abstractBài viết thử nghiệm hướng vận dụng lí thuyết về các bậc nhận thức trong phân loại tư duy vào thực tiễn rèn kĩ năng viết cho người học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 1. Chúng tôi phân loại tư duy thành 4 bậc nhận thức cơ bản: Hiểu - Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Hiểu được xác định ở giai đoạn trước khi viết như một điều kiện tiên quyết, là vốn tri thức nền về ngôn ngữ và văn hóa - xã hội của người học. Các hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết được bắt đầu từ giai doạn thứ 2: Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Người học vận dụng những cái đã biết, đã hiểu để viết câu/đoạn/bài văn tương tự. Hoạt động phân tích là cơ sở hay giai đoạn đầu có tính chất tiền đề để người học đánh giá. Trong giai đoạn này, người học cần xác định ưu khuyết điểm của văn bản, định hướng để chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của nhiệm vụ học... Trên cơ sở kế thừa vốn kiến thức và kĩ nấng được tổng hợp, tích lũy, người học thực hiện các hoạt động viết sáng tạo nhằm mở rộng đoạn văn có sẵn, viết câu hoặc đoạn văn ít nhiều có nét riêng đặc trưng, viết bài văn cùng chủ đề có nét mới sáng tạo.vi
dc.format.extent14 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectKỹ năng viếtvi
dc.subjectTiếng Hàn sơ cấpvi
dc.subjectBậc nhận thức tư duyvi
dc.subjectPhân loại tư duyvi
dc.titleHoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết theo các bậc nhận thức của tư duy (cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1)vi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Papers


Thumbnail
 • KY_20221004094212.pdf
  • Size : 10,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Yến-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hoa-
  dc.date.accessioned2022-11-10T08:17:27Z-
  dc.date.available2022-11-10T08:17:27Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifierKY_20221004094212vi
  dc.identifier.citationHoàng, T. Y.; Nguyễn, T. H. (2018). Hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết theo các bậc nhận thức của tư duy (cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1). Trong “Hội thảo khoa học quốc gia (UNC): Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 712 - 725vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143642-
  dc.description.abstractBài viết thử nghiệm hướng vận dụng lí thuyết về các bậc nhận thức trong phân loại tư duy vào thực tiễn rèn kĩ năng viết cho người học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 1. Chúng tôi phân loại tư duy thành 4 bậc nhận thức cơ bản: Hiểu - Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Hiểu được xác định ở giai đoạn trước khi viết như một điều kiện tiên quyết, là vốn tri thức nền về ngôn ngữ và văn hóa - xã hội của người học. Các hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết được bắt đầu từ giai doạn thứ 2: Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Người học vận dụng những cái đã biết, đã hiểu để viết câu/đoạn/bài văn tương tự. Hoạt động phân tích là cơ sở hay giai đoạn đầu có tính chất tiền đề để người học đánh giá. Trong giai đoạn này, người học cần xác định ưu khuyết điểm của văn bản, định hướng để chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của nhiệm vụ học... Trên cơ sở kế thừa vốn kiến thức và kĩ nấng được tổng hợp, tích lũy, người học thực hiện các hoạt động viết sáng tạo nhằm mở rộng đoạn văn có sẵn, viết câu hoặc đoạn văn ít nhiều có nét riêng đặc trưng, viết bài văn cùng chủ đề có nét mới sáng tạo.vi
  dc.format.extent14 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subjectKỹ năng viếtvi
  dc.subjectTiếng Hàn sơ cấpvi
  dc.subjectBậc nhận thức tư duyvi
  dc.subjectPhân loại tư duyvi
  dc.titleHoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết theo các bậc nhận thức của tư duy (cho người học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1)vi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Papers


  Thumbnail
 • KY_20221004094212.pdf
  • Size : 10,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :