Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phương Hoa, 1962--
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2016-09-22T07:33:26Z-
dc.date.available2016-09-22T07:33:26Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2008). Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode601405-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14365-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trườngen_US
dc.format.extent7 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.subjectGiảng viênen_US
dc.subjectQuản lý giáo dục-
dc.titleNhững giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yênen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic378.12 ĐI-H 2008 / V-L0/01627-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dục-
dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Sư phạm-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • nhunggiaiphap.pdf
  • Size : 317,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phương Hoa, 1962--
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
  dc.date.accessioned2016-09-22T07:33:26Z-
  dc.date.available2016-09-22T07:33:26Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2008). Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode601405-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14365-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trườngen_US
  dc.format.extent7 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.subjectGiảng viênen_US
  dc.subjectQuản lý giáo dục-
  dc.titleNhững giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yênen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic378.12 ĐI-H 2008 / V-L0/01627-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dục-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Sư phạm-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • nhunggiaiphap.pdf
  • Size : 317,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :