Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLã, Thị Thanh Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Trà My-
dc.date.accessioned2022-11-11T08:17:39Z-
dc.date.available2022-11-11T08:17:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143670-
dc.description.abstract본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.vi
dc.format.extent40 p.vi
dc.language.isokovi
dc.subjectVăn hóa Hàn Quốcvi
dc.subjectLối sốngvi
dc.title오늘날 한국 젊은이들의 혼족 문화 연구 = nghiên cứu lối sống honjok của giới trẻ Hàn Quốc hiện nayvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • Nghien_Cuu_Loi_Song_Nguyen_Tra_My_2022.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLã, Thị Thanh Mai-
  dc.contributor.authorNguyễn, Trà My-
  dc.date.accessioned2022-11-11T08:17:39Z-
  dc.date.available2022-11-11T08:17:39Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143670-
  dc.description.abstract본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.vi
  dc.format.extent40 p.vi
  dc.language.isokovi
  dc.subjectVăn hóa Hàn Quốcvi
  dc.subjectLối sốngvi
  dc.title오늘날 한국 젊은이들의 혼족 문화 연구 = nghiên cứu lối sống honjok của giới trẻ Hàn Quốc hiện nayvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • Nghien_Cuu_Loi_Song_Nguyen_Tra_My_2022.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :