Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Hường-
dc.contributor.authorPhạm, Quỳnh Anh-
dc.date.accessioned2022-11-11T09:10:54Z-
dc.date.available2022-11-11T09:10:54Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143678-
dc.description.abstract한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-vi
dc.format.extent50 p.vi
dc.language.isokovi
dc.subjectVăn hóa Honjokvi
dc.subjectVăn hóa Hàn Quốcvi
dc.title현재 한국사회에서 미치는 혼족 문화의 영향 베트남을 위한 경험 = Ảnh hưởng của văn hóa Honjok trong xã hội Hàn Quốc hiện nay - bài học kinh nghiệm đối với Việt Namvi
dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • Anh_Huong_Cua_Van_Hoa_Pham_Quynh_Anh_2022.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Hường-
  dc.contributor.authorPhạm, Quỳnh Anh-
  dc.date.accessioned2022-11-11T09:10:54Z-
  dc.date.available2022-11-11T09:10:54Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143678-
  dc.description.abstract한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-vi
  dc.format.extent50 p.vi
  dc.language.isokovi
  dc.subjectVăn hóa Honjokvi
  dc.subjectVăn hóa Hàn Quốcvi
  dc.title현재 한국사회에서 미치는 혼족 문화의 영향 베트남을 위한 경험 = Ảnh hưởng của văn hóa Honjok trong xã hội Hàn Quốc hiện nay - bài học kinh nghiệm đối với Việt Namvi
  dc.typeFinal Year Project (FYP)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • Anh_Huong_Cua_Van_Hoa_Pham_Quynh_Anh_2022.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :