Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Nhã-
dc.date.accessioned2022-11-14T01:36:21Z-
dc.date.available2022-11-14T01:36:21Z-
dc.date.issued2022-05-
dc.identifierKY_20221109090048vi
dc.identifier.citationNguyễn, N. (2022). Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnh. Trong hội thảo: Chuyển đổi số và liên thông thư viện. Nhà xuất bản đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 55-65vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143682-
dc.description.abstractTrong giai đoạn 2020-2030, ngành Thư viện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và thể hiện ý chí đầy đủ trong Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, ngành Thư viện đã có Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 11/02/2021, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện Quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/7/2021, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện... Trong nội dung Kế hoạch đã đưa ra danh mục nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2025-2030.vi
dc.format.extent11 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectChuyển đổi sốvi
dc.subjectLiên thông thư việnvi
dc.subjectThư viện công cộngvi
dc.subjectCông tác thư việnvi
dc.titleĐánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnhvi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceChuyển đổi số và liên thông thư việnvi
Appears in Collections:USSH - Conference Papers


Thumbnail
 • KY_20221109090048.pdf
  • Size : 6,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Nhã-
  dc.date.accessioned2022-11-14T01:36:21Z-
  dc.date.available2022-11-14T01:36:21Z-
  dc.date.issued2022-05-
  dc.identifierKY_20221109090048vi
  dc.identifier.citationNguyễn, N. (2022). Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnh. Trong hội thảo: Chuyển đổi số và liên thông thư viện. Nhà xuất bản đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 55-65vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143682-
  dc.description.abstractTrong giai đoạn 2020-2030, ngành Thư viện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và thể hiện ý chí đầy đủ trong Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, ngành Thư viện đã có Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 11/02/2021, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện Quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/7/2021, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện... Trong nội dung Kế hoạch đã đưa ra danh mục nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2025-2030.vi
  dc.format.extent11 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subjectChuyển đổi sốvi
  dc.subjectLiên thông thư việnvi
  dc.subjectThư viện công cộngvi
  dc.subjectCông tác thư việnvi
  dc.titleĐánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnhvi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceChuyển đổi số và liên thông thư việnvi
  Appears in Collections:USSH - Conference Papers


  Thumbnail
 • KY_20221109090048.pdf
  • Size : 6,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :