Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Đoàn Hùng-
dc.date.accessioned2022-11-17T03:09:40Z-
dc.date.available2022-11-17T03:09:40Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier05050004642vi
dc.identifier.citationNguyễn, Đ. H. (2022). Quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyến. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140114.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143765-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học tại các trường trung học cơ sở theo phương thức trực tuyến. Khảo sát, phân tích và chỉ ra thực trạng quản lý dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyến. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, t nh Hà Nam theo phương thức trực tuyếnvi
dc.format.extent129 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHoạt động dạy học -- Quản lývi
dc.subjectToán học -- Dạy và học -- Phương thức trực tuyếnvi
dc.subject.ddc373.1102vi
dc.titleQuản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyếnvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo Dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


Thumbnail
 • 05050004642_ND.pdf
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004642_TT.pdf
  • Size : 522,9 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đoàn Hùng-
  dc.date.accessioned2022-11-17T03:09:40Z-
  dc.date.available2022-11-17T03:09:40Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier05050004642vi
  dc.identifier.citationNguyễn, Đ. H. (2022). Quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyến. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140114.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143765-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học tại các trường trung học cơ sở theo phương thức trực tuyến. Khảo sát, phân tích và chỉ ra thực trạng quản lý dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyến. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, t nh Hà Nam theo phương thức trực tuyếnvi
  dc.format.extent129 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectHoạt động dạy học -- Quản lývi
  dc.subjectToán học -- Dạy và học -- Phương thức trực tuyếnvi
  dc.subject.ddc373.1102vi
  dc.titleQuản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo phương thức trực tuyếnvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo Dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


  Thumbnail
 • 05050004642_ND.pdf
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004642_TT.pdf
  • Size : 522,9 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :