Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Long-
dc.contributor.authorLương, Đình Cường-
dc.date.accessioned2022-12-01T08:15:10Z-
dc.date.available2022-12-01T08:15:10Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier05050004666vi
dc.identifier.citationLương, Đ. C. (2022). Quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140114.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143920-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.vi
dc.format.extent125 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý Giáo dục, Kỷ luật, Giáo dục -- Chương trình hoạt độngvi
dc.subjectTrẻ em, Làng trẻ em SOSvi
dc.subject.ddc370.114vi
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licLU-C-
dc.description.degreeQuản lý Giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


Thumbnail
 • 05050004666_ND.pdf
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004666_TT.pdf
  • Size : 558,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Long-
  dc.contributor.authorLương, Đình Cường-
  dc.date.accessioned2022-12-01T08:15:10Z-
  dc.date.available2022-12-01T08:15:10Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier05050004666vi
  dc.identifier.citationLương, Đ. C. (2022). Quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140114.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143920-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.vi
  dc.format.extent125 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý Giáo dục, Kỷ luật, Giáo dục -- Chương trình hoạt độngvi
  dc.subjectTrẻ em, Làng trẻ em SOSvi
  dc.subject.ddc370.114vi
  dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licLU-C-
  dc.description.degreeQuản lý Giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


  Thumbnail
 • 05050004666_ND.pdf
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004666_TT.pdf
  • Size : 558,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :