Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Tiến-
dc.contributor.authorVũ, Thị Ngoan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Tâm-
dc.contributor.authorTrần, Diệu Hương-
dc.contributor.authorChu, Ngọc Diệp-
dc.date.accessioned2022-12-05T02:00:39Z-
dc.date.available2022-12-05T02:00:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifierEssay_Nguyễn Kim Tiến_21031683_Hội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Namvi
dc.identifier.citationNguyễn, K. T. et al. (2022). Hội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Nam. Tiểu luận. Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143944-
dc.description.abstractTừ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam chủ trương tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế và xóa đói giảm nghèo. Qua nhiều năm, Việt Nam đã mở rộng việc hội nhập quốc tế vào nhiều lĩnh vực hơn nhưng nó cũng phải tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế phát triển.vi
dc.format.extent19 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectHội nhập quốc tếvi
dc.subjectVấn đề đói nghèovi
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleHội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Namvi
dc.typeEssayvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học khoa học xã hội và nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Student Reports (FYP/ESSAY)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Tiến-
dc.contributor.authorVũ, Thị Ngoan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Tâm-
dc.contributor.authorTrần, Diệu Hương-
dc.contributor.authorChu, Ngọc Diệp-
dc.date.accessioned2022-12-05T02:00:39Z-
dc.date.available2022-12-05T02:00:39Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifierEssay_Nguyễn Kim Tiến_21031683_Hội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Namvi
dc.identifier.citationNguyễn, K. T. et al. (2022). Hội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Nam. Tiểu luận. Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143944-
dc.description.abstractTừ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam chủ trương tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế và xóa đói giảm nghèo. Qua nhiều năm, Việt Nam đã mở rộng việc hội nhập quốc tế vào nhiều lĩnh vực hơn nhưng nó cũng phải tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế phát triển.vi
dc.format.extent19 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectHội nhập quốc tếvi
dc.subjectVấn đề đói nghèovi
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleHội nhập quốc tế tác động như thế nào đến vấn đề đói nghèo ở Việt Namvi
dc.typeEssayvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học khoa học xã hội và nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Student Reports (FYP/ESSAY)