Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLã, Khánh Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thuỷ Nguyên-
dc.date.accessioned2022-12-07T02:27:37Z-
dc.date.available2022-12-07T02:27:37Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier00050012424vi
dc.identifier.citationNguyễn, T. N. (2022). Quyền con người về môi trường tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8380101.07-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143960-
dc.description.abstractMục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định về môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế. Cùng với đó, luận văn nghiên cứu xu hướng lồng ghép quy định bảo vệ quyền con người trong vấn đề môi trường khi các quốc gia đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau đó, tác giả đưa ra lý giải cho xu hướng đó. Từ những nghiên cứu kể trên, tác giả đưa ra những thiếu sót, khó khăn trong pháp luật cũng như thực tiễn tại Việt Nam khi bảo vệ quyền con người về môi trường. Cuối cùng, tác giả đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng quy định về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế.vi
dc.format.extent125 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuyền con ngườivi
dc.subjectPháp luật Việt Namvi
dc.subject.ddc342.08vi
dc.titleQuyền con người về môi trường tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viênvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-T-
dc.description.degreePháp luật về quyền con ngườivi
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Luậtvi
Appears in Collections:LAW - Master Theses


Thumbnail
 • 00050012424_ND.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 00050012424_TT.pdf
  • Size : 489,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLã, Khánh Tùng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thuỷ Nguyên-
  dc.date.accessioned2022-12-07T02:27:37Z-
  dc.date.available2022-12-07T02:27:37Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier00050012424vi
  dc.identifier.citationNguyễn, T. N. (2022). Quyền con người về môi trường tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8380101.07-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143960-
  dc.description.abstractMục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định về môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế. Cùng với đó, luận văn nghiên cứu xu hướng lồng ghép quy định bảo vệ quyền con người trong vấn đề môi trường khi các quốc gia đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau đó, tác giả đưa ra lý giải cho xu hướng đó. Từ những nghiên cứu kể trên, tác giả đưa ra những thiếu sót, khó khăn trong pháp luật cũng như thực tiễn tại Việt Nam khi bảo vệ quyền con người về môi trường. Cuối cùng, tác giả đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng quy định về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên dưới góc nhìn luật nhân quyền quốc tế.vi
  dc.format.extent125 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuyền con ngườivi
  dc.subjectPháp luật Việt Namvi
  dc.subject.ddc342.08vi
  dc.titleQuyền con người về môi trường tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viênvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-T-
  dc.description.degreePháp luật về quyền con ngườivi
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Luậtvi
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


  Thumbnail
 • 00050012424_ND.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 00050012424_TT.pdf
  • Size : 489,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :