Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng qua thực tiễn ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143961Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng qua thực tiễn ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143961