Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Lan Phương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thúc Hiền-
dc.date.accessioned2022-12-07T02:37:48Z-
dc.date.available2022-12-07T02:37:48Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier05050004676vi
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2022). Quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140114.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143962-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.vi
dc.format.extent138 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý giáo dục, Dạy học, Năng lựcvi
dc.subjectGiáo dục tiểu học -- Chương trình hoạt độngvi
dc.subject.ddc372.1102vi
dc.titleQuản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạovi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


Thumbnail
 • 05050004676_ND.pdf
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004676_TT.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Lan Phương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thúc Hiền-
  dc.date.accessioned2022-12-07T02:37:48Z-
  dc.date.available2022-12-07T02:37:48Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier05050004676vi
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2022). Quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140114.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143962-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.vi
  dc.format.extent138 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý giáo dục, Dạy học, Năng lựcvi
  dc.subjectGiáo dục tiểu học -- Chương trình hoạt độngvi
  dc.subject.ddc372.1102vi
  dc.titleQuản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạovi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội- Trường Đại học Giáo Dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


  Thumbnail
 • 05050004676_ND.pdf
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Thumbnail
 • 05050004676_TT.pdf
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :