Phát triển khu Kinh tế cửa khẩu cầu treo, Hà Tĩnh theo hướng thành lập khu hợp tác Kinh tế Hà Tĩnh - Bolykhamxay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143963Phát triển khu Kinh tế cửa khẩu cầu treo, Hà Tĩnh theo hướng thành lập khu hợp tác Kinh tế Hà Tĩnh - Bolykhamxay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143963