Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc lợi tiểu và tương tác của thuốc lợi tiểu với thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn tính tại bệnh viện Bach Mai năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143974Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc lợi tiểu và tương tác của thuốc lợi tiểu với thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn tính tại bệnh viện Bach Mai năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143974