Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Đệ-
dc.date.accessioned2016-09-23T02:14:43Z-
dc.date.available2016-09-23T02:14:43Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationTrần, N. Đ. (2007). Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode601405-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14411-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dựng, củng cố và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectHoạt động dạy họcen_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectTrường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
dc.subjectĐào tạo nghềen_US
dc.titleBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic373.246 TR-Đ 2007 / 05050000913-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dục-
dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Sư phạm-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • pdf.pdf
  • Size : 291,67 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorTrần, Ngọc Đệ-
  dc.date.accessioned2016-09-23T02:14:43Z-
  dc.date.available2016-09-23T02:14:43Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationTrần, N. Đ. (2007). Biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode601405-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14411-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dựng, củng cố và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectHoạt động dạy họcen_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectTrường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
  dc.subjectĐào tạo nghềen_US
  dc.titleBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Trung cấp Y tế Nam Địnhen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic373.246 TR-Đ 2007 / 05050000913-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dục-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Sư phạm-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • pdf.pdf
  • Size : 291,67 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :