Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy cấp Trung học cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm – Nam Từ Liêm – Hà Nội).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144231Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy cấp Trung học cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm – Nam Từ Liêm – Hà Nội).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144231