Nghiên cứu đột biến và mức độ biểu hiện gen EGFR trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến ở phổi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145878Nghiên cứu đột biến và mức độ biểu hiện gen EGFR trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến ở phổi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145878