Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Thị Kim Thoa-
dc.contributor.advisorLại, Thị Yến Ngọc-
dc.contributor.authorHoàng, Thùy Dương-
dc.date.accessioned2023-03-01T09:13:50Z-
dc.date.available2023-03-01T09:13:50Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier11 Hoàng Thuỳ Dương 21010847vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145995-
dc.description.abstractTâm lý học trẻ hay tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của tâm lý học, đi sâu nghiên cứu các động lực phát triển phát triển tâm lý theo tuổi con người, sự phát triển khả năng của các quá trình tâm lý, sản phẩm chất tâm lý nhân cách của con người đang được phát triển. Do đó, vai trò tâm lý học phát triển đóng góp cho những cơ sở lý luận cơ bản về các đặc điểm phát triển phát triển tâm lý từng giai đoạn trẻ tuổi trợ giúp đắc lực cho sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân thông qua giáo dục. Tâm lý học trẻ em tuân theo những nguyên tắc, những cơ sở lý luận của những luận thuyết tạo nên phương pháp luận của tâm lý học đại cương. Nhưng sự phát triển tâm lý của trẻ em còn chịu sự tác động của những quy luật riêng và có những đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt của tâm lý học trẻ em. Những nghiên cứu của tâm lý học trẻ em hướng vào những đặc điểm và quy luật riêng biệt đó của sự phát triển trẻ em. Tâm lý học ở lứa tuổi mầm non là một bộ phận của tâm lý học trẻ em. Nó nghiên cứu những quy luật, những đặc điểm lứa tuổi của các quá trình tâm lý, những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử - xã hội, những nhân tố chủ đạo của sự phát triển tâm lý v.v... của trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi.vi
dc.format.extent13 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectGiáo dục họcvi
dc.subjectTrẻ mẫu giáovi
dc.subjectGiáo dục tâm lývi
dc.subjectTâm lí học giáo dục mầm nonvi
dc.titlePhân tích nội dung phát triển nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé. Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục tâm lý nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.vi
dc.typeEssayvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Student Reports (FYP/ESSAY)


Thumbnail
 • 11 Hoàng Thuỳ Dương 21010847.pdf
  • Size : 259,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Thị Kim Thoa-
  dc.contributor.advisorLại, Thị Yến Ngọc-
  dc.contributor.authorHoàng, Thùy Dương-
  dc.date.accessioned2023-03-01T09:13:50Z-
  dc.date.available2023-03-01T09:13:50Z-
  dc.date.issued2022-
  dc.identifier11 Hoàng Thuỳ Dương 21010847vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145995-
  dc.description.abstractTâm lý học trẻ hay tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của tâm lý học, đi sâu nghiên cứu các động lực phát triển phát triển tâm lý theo tuổi con người, sự phát triển khả năng của các quá trình tâm lý, sản phẩm chất tâm lý nhân cách của con người đang được phát triển. Do đó, vai trò tâm lý học phát triển đóng góp cho những cơ sở lý luận cơ bản về các đặc điểm phát triển phát triển tâm lý từng giai đoạn trẻ tuổi trợ giúp đắc lực cho sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân thông qua giáo dục. Tâm lý học trẻ em tuân theo những nguyên tắc, những cơ sở lý luận của những luận thuyết tạo nên phương pháp luận của tâm lý học đại cương. Nhưng sự phát triển tâm lý của trẻ em còn chịu sự tác động của những quy luật riêng và có những đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt của tâm lý học trẻ em. Những nghiên cứu của tâm lý học trẻ em hướng vào những đặc điểm và quy luật riêng biệt đó của sự phát triển trẻ em. Tâm lý học ở lứa tuổi mầm non là một bộ phận của tâm lý học trẻ em. Nó nghiên cứu những quy luật, những đặc điểm lứa tuổi của các quá trình tâm lý, những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử - xã hội, những nhân tố chủ đạo của sự phát triển tâm lý v.v... của trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi.vi
  dc.format.extent13 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectGiáo dục họcvi
  dc.subjectTrẻ mẫu giáovi
  dc.subjectGiáo dục tâm lývi
  dc.subjectTâm lí học giáo dục mầm nonvi
  dc.titlePhân tích nội dung phát triển nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé. Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục tâm lý nhận thức ở trẻ mẫu giáo bé và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.vi
  dc.typeEssayvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Student Reports (FYP/ESSAY)


  Thumbnail
 • 11 Hoàng Thuỳ Dương 21010847.pdf
  • Size : 259,31 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :