Vai trò của thẩm phán trong thu thập chứng cứ xây dựng hồ sơ giải quyết vụ án dân sự qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án Nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14649Vai trò của thẩm phán trong thu thập chứng cứ xây dựng hồ sơ giải quyết vụ án dân sự qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án Nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14649