Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Trọng Phiến-
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
dc.contributor.authorTrần, Chi Mai-
dc.date.accessioned2016-11-01T08:15:54Z-
dc.date.available2016-11-01T08:15:54Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationTrần, Chi Mai. (2005). Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15264-
dc.description.abstractNghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chốien_US
dc.format.extent211 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectCâu cầu khiếnen_US
dc.subjectNgôn ngữen_US
dc.subjectTiếng Anhen_US
dc.titlePhương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việten_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_00628.pdf
  • Size : 652,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Trọng Phiến-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
  dc.contributor.authorTrần, Chi Mai-
  dc.date.accessioned2016-11-01T08:15:54Z-
  dc.date.available2016-11-01T08:15:54Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationTrần, Chi Mai. (2005). Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15264-
  dc.description.abstractNghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chốien_US
  dc.format.extent211 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectCâu cầu khiếnen_US
  dc.subjectNgôn ngữen_US
  dc.subjectTiếng Anhen_US
  dc.titlePhương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việten_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_00628.pdf
  • Size : 652,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :