Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kiều Anh-
dc.date.accessioned2016-11-02T02:11:16Z-
dc.date.available2016-11-02T02:11:16Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Kiều Anh. (2005). Lý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15276-
dc.description.abstractTìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích các ý kiến bàn về tiểu thuyết từ những quan niệm chung đến thể loại văn học. Làm rõ sự phát triển về tư duy lý luận thể loại trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ về vấn đề hiện thực và nghệ thuật viết tiểu thuyết, vấn đề bạn đọc tiểu thuyết và phê bình tiểu thuyết. Khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học trong giai đoạn này đối với quá trình hiện đại hoá nền tiểu thuyết nước nhàen_US
dc.format.extent212 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
dc.subjectPhê bìnhen_US
dc.subjectThể loại văn họcen_US
dc.subjectTiểu thuyếten_US
dc.titleLý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XXen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_00643.pdf
  • Size : 609,87 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Long-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kiều Anh-
  dc.date.accessioned2016-11-02T02:11:16Z-
  dc.date.available2016-11-02T02:11:16Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thị Kiều Anh. (2005). Lý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15276-
  dc.description.abstractTìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích các ý kiến bàn về tiểu thuyết từ những quan niệm chung đến thể loại văn học. Làm rõ sự phát triển về tư duy lý luận thể loại trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ về vấn đề hiện thực và nghệ thuật viết tiểu thuyết, vấn đề bạn đọc tiểu thuyết và phê bình tiểu thuyết. Khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học trong giai đoạn này đối với quá trình hiện đại hoá nền tiểu thuyết nước nhàen_US
  dc.format.extent212 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
  dc.subjectPhê bìnhen_US
  dc.subjectThể loại văn họcen_US
  dc.subjectTiểu thuyếten_US
  dc.titleLý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XXen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_00643.pdf
  • Size : 609,87 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :