Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Vân-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-11-02T02:21:52Z-
dc.date.available2016-11-02T02:21:52Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationHoàng, Anh Tuấn. (2005). Khảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecodeV_L2_00646-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15279-
dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề cơ bản của cú pháp và cú pháp tiếng Việt như: đối tượng của cú pháp, mối quan hệ giữa quan hệ ngữ pháp với hình thức cú pháp. Đặc điểm cơ bản của cú pháp tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ đơn lập. Tìm hiểu và phân tích khái niệm câu đơn theo quan niệm truyền thống, các tiêu chí phân loại và nhận diện đơn vị câu. Khái niệm cú (đơn) tiếng Việt theo quan điểm lý thuyết chức năng hệ thống, các tiêu chí nhận diện cú theo lý thuyết này để giải quyết vấn đề cú trong tiếng Việt.-
dc.format.extent90 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectCâuen_US
dc.subjectCú phápen_US
dc.subjectNgôn ngữen_US
dc.subjectNgữ pháp chức năngen_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.titleKhảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00646.pdf
  • Size : 779,32 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Vân-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2016-11-02T02:21:52Z-
  dc.date.available2016-11-02T02:21:52Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationHoàng, Anh Tuấn. (2005). Khảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00646-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15279-
  dc.description.abstractNghiên cứu những vấn đề cơ bản của cú pháp và cú pháp tiếng Việt như: đối tượng của cú pháp, mối quan hệ giữa quan hệ ngữ pháp với hình thức cú pháp. Đặc điểm cơ bản của cú pháp tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ đơn lập. Tìm hiểu và phân tích khái niệm câu đơn theo quan niệm truyền thống, các tiêu chí phân loại và nhận diện đơn vị câu. Khái niệm cú (đơn) tiếng Việt theo quan điểm lý thuyết chức năng hệ thống, các tiêu chí nhận diện cú theo lý thuyết này để giải quyết vấn đề cú trong tiếng Việt.-
  dc.format.extent90 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectCâuen_US
  dc.subjectCú phápen_US
  dc.subjectNgôn ngữen_US
  dc.subjectNgữ pháp chức năngen_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.titleKhảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00646.pdf
  • Size : 779,32 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :