Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorHồng, Vân-
dc.date.accessioned2016-11-04T10:28:19Z-
dc.date.available2016-11-04T10:28:19Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationHồng, Vân. (2009). Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15407-
dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận của pháp luật về góp vốn nói chung và pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói riêng. Sơ lược pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) thời kỳ trước năm 2004 (Trước năm 1945, từ 1945-1979, từ 1980-1992 và từ 1993 đến 2003). Trình bày nội dung của các quy định pháp luật từ năm 2004 đến nay về góp vốn bằng QSDĐ. Đánh giá pháp luật về góp vốn bằng QSDĐ. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị: hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người góp vốn bằng QSDĐ vào công ty; Hoàn thiện các quy định pháp luật về giá đất làm cơ sở cho việc góp vốn; Hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục góp vốn; Hoàn thiện các quy định pháp luật về thị trường bất động sản ở Việt Nam; Nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước; Tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc góp vốn QSDĐ tại Việt Namen_US
dc.format.extent80 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGóp vốnen_US
dc.subjectLuật kinh tếen_US
dc.subjectQuyền sử dụng đấten_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleGóp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_02172.pdf
  • Size : 389,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorHồng, Vân-
  dc.date.accessioned2016-11-04T10:28:19Z-
  dc.date.available2016-11-04T10:28:19Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationHồng, Vân. (2009). Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15407-
  dc.description.abstractNghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận của pháp luật về góp vốn nói chung và pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói riêng. Sơ lược pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) thời kỳ trước năm 2004 (Trước năm 1945, từ 1945-1979, từ 1980-1992 và từ 1993 đến 2003). Trình bày nội dung của các quy định pháp luật từ năm 2004 đến nay về góp vốn bằng QSDĐ. Đánh giá pháp luật về góp vốn bằng QSDĐ. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị: hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người góp vốn bằng QSDĐ vào công ty; Hoàn thiện các quy định pháp luật về giá đất làm cơ sở cho việc góp vốn; Hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục góp vốn; Hoàn thiện các quy định pháp luật về thị trường bất động sản ở Việt Nam; Nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước; Tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc góp vốn QSDĐ tại Việt Namen_US
  dc.format.extent80 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGóp vốnen_US
  dc.subjectLuật kinh tếen_US
  dc.subjectQuyền sử dụng đấten_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleGóp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_02172.pdf
  • Size : 389,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :