Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Giao-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2016-11-11T01:58:31Z-
dc.date.available2016-11-11T01:58:31Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationPhạm, Thị Hồng. (2005). Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15589-
dc.description.abstractKhái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông số lưu lượng, đánh giá QoSen_US
dc.format.extent141 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectMô hình mạngen_US
dc.subjectMạng IPoAen_US
dc.subjectViễn thôngen_US
dc.titleXây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạoen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00640.pdf
  • Size : 425,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Kim Giao-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2016-11-11T01:58:31Z-
  dc.date.available2016-11-11T01:58:31Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationPhạm, Thị Hồng. (2005). Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15589-
  dc.description.abstractKhái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông số lưu lượng, đánh giá QoSen_US
  dc.format.extent141 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectMô hình mạngen_US
  dc.subjectMạng IPoAen_US
  dc.subjectViễn thôngen_US
  dc.titleXây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạoen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00640.pdf
  • Size : 425,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :