Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thọ-
dc.date.accessioned2016-11-11T02:30:11Z-
dc.date.available2016-11-11T02:30:11Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Thọ. (2005). Phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15609-
dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề và phát triển làng nghề trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; Phân tích kinh nghiệm của một số điạ phương điển hình về phát triển làng nghề; Phân tích đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm, đưa ra những giải pháp có tính khả thien_US
dc.format.extent105 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectCông nghiệp hoáen_US
dc.subjectHiện đại hoáen_US
dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
dc.subjectPhát triển làng nghềen_US
dc.titlePhát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thônen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00660.pdf
  • Size : 367,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thọ-
  dc.date.accessioned2016-11-11T02:30:11Z-
  dc.date.available2016-11-11T02:30:11Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thị Thọ. (2005). Phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15609-
  dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề và phát triển làng nghề trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; Phân tích kinh nghiệm của một số điạ phương điển hình về phát triển làng nghề; Phân tích đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm, đưa ra những giải pháp có tính khả thien_US
  dc.format.extent105 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectCông nghiệp hoáen_US
  dc.subjectHiện đại hoáen_US
  dc.subjectKinh tế nông nghiệpen_US
  dc.subjectPhát triển làng nghềen_US
  dc.titlePhát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thônen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_00660.pdf
  • Size : 367,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :