Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Văn Thạch-
dc.date.accessioned2016-11-18T03:32:46Z-
dc.date.available2016-11-18T03:32:46Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citation103 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre. Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đánh giá chung hiện trạngphát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; định hướng thị trường và pháttriển các sản phẩm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quản bá du lịch; phát triểnnguồn nhân lực du lịch; tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectBến Treen_US
dc.subjectDịch vụ du lịchen_US
dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
dc.titlePhát triển du lịch ở tỉnh Bến Treen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_02331.pdf
  • Size : 357,98 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan, Văn Thạch-
  dc.date.accessioned2016-11-18T03:32:46Z-
  dc.date.available2016-11-18T03:32:46Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citation103 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15773-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre. Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đánh giá chung hiện trạngphát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; định hướng thị trường và pháttriển các sản phẩm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quản bá du lịch; phát triểnnguồn nhân lực du lịch; tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectBến Treen_US
  dc.subjectDịch vụ du lịchen_US
  dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
  dc.titlePhát triển du lịch ở tỉnh Bến Treen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_02331.pdf
  • Size : 357,98 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :