Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2016-12-23T03:21:39Z-
dc.date.available2016-12-23T03:21:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, Thị Hằng. (2016). Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219-
dc.description.abstractPhân tích và hệ thống hóa các vấn đề lý luậnvà kinh nghiệm quốc tế về vai trò củaTNCs trong việc tạo tiềm lực cho CNH, HĐH. Phân tích thực trạng hoạt động của TNCs ở Việt Nam và tácđộng của nó đối với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản trong việcthuhútsự tham gia tích cực của TNCs vào quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam.-
dc.format.extent19 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tếen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectCông ty xuyên quốc giaen_US
dc.titleVai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Namen_US
dc.title.alternativeThe role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050007180.pdf
  • Size : 491,49 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2016-12-23T03:21:39Z-
  dc.date.available2016-12-23T03:21:39Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, Thị Hằng. (2016). Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219-
  dc.description.abstractPhân tích và hệ thống hóa các vấn đề lý luậnvà kinh nghiệm quốc tế về vai trò củaTNCs trong việc tạo tiềm lực cho CNH, HĐH. Phân tích thực trạng hoạt động của TNCs ở Việt Nam và tácđộng của nó đối với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản trong việcthuhútsự tham gia tích cực của TNCs vào quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam.-
  dc.format.extent19 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherTrường Đại học Kinh tếen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.subjectCông ty xuyên quốc giaen_US
  dc.titleVai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Namen_US
  dc.title.alternativeThe role of transnational companies in the process of industrialization and modernization in Viet Nam.en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050007180.pdf
  • Size : 491,49 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :