Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorTrương, Hữu Bách-
dc.date.accessioned2016-12-23T03:37:51Z-
dc.date.available2016-12-23T03:37:51Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationTrương, H. B. (2016).Chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tai thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16231-
dc.description.abstractPhân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.-
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectChống thất thuen_US
dc.titleChống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tai thành phố Phủ Lý,tỉnh Hà Namen_US
dc.title.alternativeAnti-tax losses of enterprise income for non-state enterprises in Phu Ly City, Ha Nam Provinceen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050007184.pdf
  • Size : 261,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
  dc.contributor.authorTrương, Hữu Bách-
  dc.date.accessioned2016-12-23T03:37:51Z-
  dc.date.available2016-12-23T03:37:51Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationTrương, H. B. (2016).Chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tai thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16231-
  dc.description.abstractPhân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.-
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectDoanh nghiệpen_US
  dc.subjectThuếen_US
  dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
  dc.subjectChống thất thuen_US
  dc.titleChống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tai thành phố Phủ Lý,tỉnh Hà Namen_US
  dc.title.alternativeAnti-tax losses of enterprise income for non-state enterprises in Phu Ly City, Ha Nam Provinceen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050007184.pdf
  • Size : 261,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :