Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorLê, Thị Mai-
dc.date.accessioned2016-12-23T08:23:24Z-
dc.date.available2016-12-23T08:23:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLê, T. M. (2016). Quyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16325-
dc.description.abstractLuận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ , đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.-
dc.format.extent15 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuyền tham gia quản lý nhà nướcen_US
dc.subjectPhụ nữen_US
dc.subjectLuật và pháp chếen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleQuyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007567.pdf
  • Size : 306,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorLê, Thị Mai-
  dc.date.accessioned2016-12-23T08:23:24Z-
  dc.date.available2016-12-23T08:23:24Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationLê, T. M. (2016). Quyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16325-
  dc.description.abstractLuận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ , đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.-
  dc.format.extent15 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuyền tham gia quản lý nhà nướcen_US
  dc.subjectPhụ nữen_US
  dc.subjectLuật và pháp chếen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleQuyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007567.pdf
  • Size : 306,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :