Phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16478Phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16478