Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Chương-
dc.date.accessioned2017-01-04T03:37:27Z-
dc.date.available2017-01-04T03:37:27Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citation201 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16562-
dc.description.abstractLàm rõ quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thư viện đại học Mỹ trước yêu cầu và dưới ảnh hưởng của nền giáo dục đại học trong bối cảnh sự chuyển biến của nền kinh tế xã hội Mỹ qua từng giai đoạn lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào xây dựng hệ thống thư viện đại học Việt Namen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộien_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.subjectHệ thống Thông tin - Thư việnen_US
dc.subjectLịch sử Mỹen_US
dc.titleLịch sử hình thành và phát triển hệ thống thông tin - thư viện đại học Mỹ và định hướng vận dụng một số kinh nghiệm vào thư viện đại học Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_00720.pdf
  • Size : 387,88 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Huy Chương-
  dc.date.accessioned2017-01-04T03:37:27Z-
  dc.date.available2017-01-04T03:37:27Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citation201 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16562-
  dc.description.abstractLàm rõ quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thư viện đại học Mỹ trước yêu cầu và dưới ảnh hưởng của nền giáo dục đại học trong bối cảnh sự chuyển biến của nền kinh tế xã hội Mỹ qua từng giai đoạn lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào xây dựng hệ thống thư viện đại học Việt Namen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộien_US
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.subjectHệ thống Thông tin - Thư việnen_US
  dc.subjectLịch sử Mỹen_US
  dc.titleLịch sử hình thành và phát triển hệ thống thông tin - thư viện đại học Mỹ và định hướng vận dụng một số kinh nghiệm vào thư viện đại học Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_00720.pdf
  • Size : 387,88 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :