Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huy-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2017-02-27T04:21:28Z-
dc.date.available2017-02-27T04:21:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationTrịnh, Thị Thúy. (2016). Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17172-
dc.description.abstractNghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Nghiên cứu thực trạng củaviệc giảng dạy nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.Khảo sát, đánh giá tác động của phương pháp dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng bằng hệ thống câu hỏi hiệu quả.-
dc.format.extent120 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectHình họcen_US
dc.subjectPhương pháp giảng dạyen_US
dc.titleDạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng caoen_US
dc.title.alternativeExplore the theme of teaching methods in the plane coordinates Geometry 10, the Advanceden_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 05050002529.pdf
  • Size : 339,26 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huy-
  dc.contributor.authorTrịnh, Thị Thúy-
  dc.date.accessioned2017-02-27T04:21:28Z-
  dc.date.available2017-02-27T04:21:28Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationTrịnh, Thị Thúy. (2016). Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17172-
  dc.description.abstractNghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Nghiên cứu thực trạng củaviệc giảng dạy nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.Khảo sát, đánh giá tác động của phương pháp dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng bằng hệ thống câu hỏi hiệu quả.-
  dc.format.extent120 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectHình họcen_US
  dc.subjectPhương pháp giảng dạyen_US
  dc.titleDạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng caoen_US
  dc.title.alternativeExplore the theme of teaching methods in the plane coordinates Geometry 10, the Advanceden_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 05050002529.pdf
  • Size : 339,26 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :