Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.advisorNhâm, Phong Tuân-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hoàng Yến-
dc.date.accessioned2017-02-27T07:42:56Z-
dc.date.available2017-02-27T07:42:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationTrần, Thị Hoàng Yến. (2016). Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17183-
dc.description.abstractNghiên cứu này sẽ có những đóng góp lớn về khoa học và thực tiễn nhằm bổ khuyết khoảng trống lý luận về TNXH của NHTM, từ đó đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện TNXH của các NHTM Việt Nam theo các thông lệ quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam.-
dc.format.extent155 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hộien_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleNghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050007600.pdf
  • Size : 577,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • NOI DUNG LUAN AN.pdf
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.advisorNhâm, Phong Tuân-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hoàng Yến-
  dc.date.accessioned2017-02-27T07:42:56Z-
  dc.date.available2017-02-27T07:42:56Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationTrần, Thị Hoàng Yến. (2016). Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17183-
  dc.description.abstractNghiên cứu này sẽ có những đóng góp lớn về khoa học và thực tiễn nhằm bổ khuyết khoảng trống lý luận về TNXH của NHTM, từ đó đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện TNXH của các NHTM Việt Nam theo các thông lệ quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam.-
  dc.format.extent155 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectDoanh nghiệpen_US
  dc.subjectTrách nhiệm xã hộien_US
  dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleNghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050007600.pdf
  • Size : 577,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • NOI DUNG LUAN AN.pdf
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :