Vai trò của giới doanh nhân trong nền chính trị Thái Lan: Trường hợp của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17261Vai trò của giới doanh nhân trong nền chính trị Thái Lan: Trường hợp của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17261