Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorTrương, Thị Minh Thư-
dc.date.accessioned2017-03-01T08:28:46Z-
dc.date.available2017-03-01T08:28:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation78 tr.en_US
dc.identifier.citationTrương, T. M. T. (2016). Nghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60440224-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17317-
dc.description.abstractLuận văn tìm hiểu về phương páp Balica-Unesco phát triển để xác định tính dễ bi tổn thương do lũ lụt cho khu vực nghiên cứu. Lựa chọn được bộ tiêu chí để tính toán tính dễ bị tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Tính toán mức độ dễ bị tổn thương do lũ lụt gây ra tại khu vực sông Thạch Hãn, Tỉnh Quảng Trị-
dc.language.isovien_US
dc.subjectCông thức BALICA-UNESCO -- Nghiên cứu-
dc.subjectLũ lụt -- Sông Thạch Hãn -- Phú Yên-
dc.subject.ddc551.489-
dc.titleNghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãnen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.licTR-T-
dc.identifier.licTR-T-
dc.description.degreeThủy văn học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003183.pdf
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorTrương, Thị Minh Thư-
  dc.date.accessioned2017-03-01T08:28:46Z-
  dc.date.available2017-03-01T08:28:46Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citation78 tr.en_US
  dc.identifier.citationTrương, T. M. T. (2016). Nghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60440224-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17317-
  dc.description.abstractLuận văn tìm hiểu về phương páp Balica-Unesco phát triển để xác định tính dễ bi tổn thương do lũ lụt cho khu vực nghiên cứu. Lựa chọn được bộ tiêu chí để tính toán tính dễ bị tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Tính toán mức độ dễ bị tổn thương do lũ lụt gây ra tại khu vực sông Thạch Hãn, Tỉnh Quảng Trị-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectCông thức BALICA-UNESCO -- Nghiên cứu-
  dc.subjectLũ lụt -- Sông Thạch Hãn -- Phú Yên-
  dc.subject.ddc551.489-
  dc.titleNghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãnen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.licTR-T-
  dc.identifier.licTR-T-
  dc.description.degreeThủy văn học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003183.pdf
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :