Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐoàn, Văn Khái-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy Thanh-
dc.date.accessioned2017-03-02T03:11:52Z-
dc.date.available2017-03-02T03:11:52Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationNguyễn, Thị Thúy Thanh. (2007). Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17371-
dc.description.abstractTrình bày nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay. Từ đó đưa ra thực trạng, phân tích ưu điểm, nhược điểm của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay và đặc biệt là ở Trường Đại học Ngoại thương. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về mặt nhận thức, vận dụng phương pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường giáo dục, đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng đội ngũ giáo viên và nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Ngoại thươngen_US
dc.format.extent122 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dục đạo đứcen_US
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectĐại học Ngoại thươngen_US
dc.subjectĐạo đứcen_US
dc.titleGiáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01175.pdf
  • Size : 447,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐoàn, Văn Khái-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy Thanh-
  dc.date.accessioned2017-03-02T03:11:52Z-
  dc.date.available2017-03-02T03:11:52Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thị Thúy Thanh. (2007). Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17371-
  dc.description.abstractTrình bày nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay. Từ đó đưa ra thực trạng, phân tích ưu điểm, nhược điểm của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay và đặc biệt là ở Trường Đại học Ngoại thương. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về mặt nhận thức, vận dụng phương pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường giáo dục, đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng đội ngũ giáo viên và nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Ngoại thươngen_US
  dc.format.extent122 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dục đạo đứcen_US
  dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhen_US
  dc.subjectĐại học Ngoại thươngen_US
  dc.subjectĐạo đứcen_US
  dc.titleGiáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01175.pdf
  • Size : 447,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :