Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.contributor.authorBùi, Thị Hợi-
dc.date.accessioned2017-03-02T03:21:42Z-
dc.date.available2017-03-02T03:21:42Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationBùi, Thị Hợi. (2008). Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17372-
dc.description.abstractKhái quát về sự phát triển của lý luận phê bình văn học Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Lê Tràng Kiểu - nhà phê bình văn học có khá nhiều đóng góp cho nền phê bình văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám và là thành viên của Văn phái phương Đông. Nghiên cứu quan niệm văn học của Lê Tràng Kiều về chức năng của văn học, thiên chức của nhà văn; tài năng và phong cách của người nghệ sĩ; nội dung và hình thức của tác phẩm; sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tìm hiểu quan niệm của Lê Tràng Kiều (- người có công đầu tiên khẳng định sự thắng lợi của phong trào thơ Mới) về phê bình văn học, khám phá phong cách độc đáo của nhiều nhà thơ mới và những phương pháp phê bình văn học của Lê Tràng Kiềuen_US
dc.format.extent111 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectLê Tràng Kiềuen_US
dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
dc.subjectPhê bình văn họcen_US
dc.subjectVăn học Việt Namen_US
dc.titlePhê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_01177.pdf
  • Size : 379,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Hợi-
  dc.date.accessioned2017-03-02T03:21:42Z-
  dc.date.available2017-03-02T03:21:42Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationBùi, Thị Hợi. (2008). Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17372-
  dc.description.abstractKhái quát về sự phát triển của lý luận phê bình văn học Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Lê Tràng Kiểu - nhà phê bình văn học có khá nhiều đóng góp cho nền phê bình văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám và là thành viên của Văn phái phương Đông. Nghiên cứu quan niệm văn học của Lê Tràng Kiều về chức năng của văn học, thiên chức của nhà văn; tài năng và phong cách của người nghệ sĩ; nội dung và hình thức của tác phẩm; sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tìm hiểu quan niệm của Lê Tràng Kiều (- người có công đầu tiên khẳng định sự thắng lợi của phong trào thơ Mới) về phê bình văn học, khám phá phong cách độc đáo của nhiều nhà thơ mới và những phương pháp phê bình văn học của Lê Tràng Kiềuen_US
  dc.format.extent111 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectLê Tràng Kiềuen_US
  dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
  dc.subjectPhê bình văn họcen_US
  dc.subjectVăn học Việt Namen_US
  dc.titlePhê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L2_01177.pdf
  • Size : 379,43 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :