Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Nga-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-03-08T04:05:16Z-
dc.date.available2017-03-08T04:05:16Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2008). Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecodeV_L2_01474-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17608-
dc.description.abstractKhái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục pháp luật cho học sinh THPT, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nhận thức cho học sinh, tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, phương pháp giáo dục mở cho đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội, khuyến khích tự tìm hiểu nâng cao ý thức pháp luật của các em, góp phần vào quá trình hình thành nhân cách cho học sinh trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nướcen_US
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dục phổ thôngen_US
dc.subjectHọc sinhen_US
dc.subjectPhú Thọen_US
dc.subjectÝ thức pháp luậten_US
dc.titleGiáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nayen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01474.pdf
  • Size : 992,28 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Nga-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-03-08T04:05:16Z-
  dc.date.available2017-03-08T04:05:16Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2008). Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01474-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17608-
  dc.description.abstractKhái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục pháp luật cho học sinh THPT, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nhận thức cho học sinh, tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, phương pháp giáo dục mở cho đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội, khuyến khích tự tìm hiểu nâng cao ý thức pháp luật của các em, góp phần vào quá trình hình thành nhân cách cho học sinh trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nướcen_US
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dục phổ thôngen_US
  dc.subjectHọc sinhen_US
  dc.subjectPhú Thọen_US
  dc.subjectÝ thức pháp luậten_US
  dc.titleGiáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nayen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01474.pdf
  • Size : 992,28 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :