Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Nam Cường-
dc.date.accessioned2017-03-09T03:32:33Z-
dc.date.available2017-03-09T03:32:33Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationTrần, N. C. (2008). Những tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinoda. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17631-
dc.description.abstractTìm hiểu nguồn gốc hình thành tư tưởng duy vật và vô thần trong triết học Spinôda trong điều kiện kinh tế - xã hội Tây Âu và Hà Lan thế kỷ XVII: xuất phát từ những quan niệm thực thể của Aristốt, tư tưởng triết học Do Thái Trung cổ, sự ảnh hưởng của hệ thống triết học Đêcáctơ và của toán học cũng như cơ học thế kỷ XVII tới tư tưởng triết học của Spinôda. Phân tích những biểu hiện của tư tưởng duy vật và vô thần thông qua học thuyết thực thể, quan niệm về quy luật nhân quả và vấn đề nhận thức luận trong triết học Spinôda. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những giá trị, đóng góp trong tư tưởng triết học của Spinôdaen_US
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTư tưởng vô thầnen_US
dc.subjectTư tưởng triết họcen_US
dc.subjectTư tưởng duy vậten_US
dc.subjectTriết học Phương Tâyen_US
dc.titleNhững tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinodaen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01361.pdf
  • Size : 337,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L2_01361_Noi_dung.pdf
  • Size : 887,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Nam Cường-
  dc.date.accessioned2017-03-09T03:32:33Z-
  dc.date.available2017-03-09T03:32:33Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationTrần, N. C. (2008). Những tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinoda. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17631-
  dc.description.abstractTìm hiểu nguồn gốc hình thành tư tưởng duy vật và vô thần trong triết học Spinôda trong điều kiện kinh tế - xã hội Tây Âu và Hà Lan thế kỷ XVII: xuất phát từ những quan niệm thực thể của Aristốt, tư tưởng triết học Do Thái Trung cổ, sự ảnh hưởng của hệ thống triết học Đêcáctơ và của toán học cũng như cơ học thế kỷ XVII tới tư tưởng triết học của Spinôda. Phân tích những biểu hiện của tư tưởng duy vật và vô thần thông qua học thuyết thực thể, quan niệm về quy luật nhân quả và vấn đề nhận thức luận trong triết học Spinôda. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những giá trị, đóng góp trong tư tưởng triết học của Spinôdaen_US
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTư tưởng vô thầnen_US
  dc.subjectTư tưởng triết họcen_US
  dc.subjectTư tưởng duy vậten_US
  dc.subjectTriết học Phương Tâyen_US
  dc.titleNhững tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinodaen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01361.pdf
  • Size : 337,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L2_01361_Noi_dung.pdf
  • Size : 887,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :