Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
dc.contributor.authorHà, Thị Bích Liên-
dc.date.accessioned2017-03-09T08:12:51Z-
dc.date.available2017-03-09T08:12:51Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationHà, T. B. L. (2009). Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecodeV_L2_01778-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17709-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số khái niệm về thể trong tiếng Anh. Trình bày thể hoàn thành câu trong tiếng Anh và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt: hình thức và ý nghĩa của thể hoàn thành trong tiếng Anh; Cách thức chuyển dịch thể hoàn thành của tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiến hành phân tích về hình thức, ý nghĩa của thể tiếp diễn trong tiếng Anh. Từ đó, khảo sát đối chiếu các phương tiện chuyển dịch tương đương ở tiếng Việt. Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa của sự kết hợp thể hoàn thành-tiếp diễn và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt, qua đó có đánh giá chung về phương tiện chuyển dịch trong tiếng Việt tương đương với hình thức thể kết hợp đóen_US
dc.format.extent149 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.subjectTiếng Anhen_US
dc.subjectDịch thuậten_US
dc.subjectCâuen_US
dc.titleNghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việten_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01778.pdf
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
  dc.contributor.authorHà, Thị Bích Liên-
  dc.date.accessioned2017-03-09T08:12:51Z-
  dc.date.available2017-03-09T08:12:51Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationHà, T. B. L. (2009). Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01778-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17709-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số khái niệm về thể trong tiếng Anh. Trình bày thể hoàn thành câu trong tiếng Anh và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt: hình thức và ý nghĩa của thể hoàn thành trong tiếng Anh; Cách thức chuyển dịch thể hoàn thành của tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiến hành phân tích về hình thức, ý nghĩa của thể tiếp diễn trong tiếng Anh. Từ đó, khảo sát đối chiếu các phương tiện chuyển dịch tương đương ở tiếng Việt. Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa của sự kết hợp thể hoàn thành-tiếp diễn và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt, qua đó có đánh giá chung về phương tiện chuyển dịch trong tiếng Việt tương đương với hình thức thể kết hợp đóen_US
  dc.format.extent149 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.subjectTiếng Anhen_US
  dc.subjectDịch thuậten_US
  dc.subjectCâuen_US
  dc.titleNghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việten_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01778.pdf
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :