Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Nhật-
dc.contributor.authorLâm, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2017-03-09T08:19:14Z-
dc.date.available2017-03-09T08:19:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationLâm, T. H. (2009). Đảnh lãnh đạo xây dựng và phát triển y dược học cổ truyền trong thời kỳ đổi mới (1986-2008). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecodeV_L2_01781-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17713-
dc.description.abstractKhái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thuốc Y học cổ truyền; bài học về tài chính cho các hoạt động Y học cổ truyền; bài học về tăng cường công tác thanh tra nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dânen_US
dc.format.extent142 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namen_US
dc.subjectĐường lốien_US
dc.subjectY dược cổ truyềnen_US
dc.subjectLịch sử Đảngen_US
dc.titleĐảnh lãnh đạo xây dựng và phát triển y dược học cổ truyền trong thời kỳ đổi mới (1986-2008)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01781.pdf
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Nhật-
  dc.contributor.authorLâm, Thị Huệ-
  dc.date.accessioned2017-03-09T08:19:14Z-
  dc.date.available2017-03-09T08:19:14Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationLâm, T. H. (2009). Đảnh lãnh đạo xây dựng và phát triển y dược học cổ truyền trong thời kỳ đổi mới (1986-2008). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01781-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17713-
  dc.description.abstractKhái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thuốc Y học cổ truyền; bài học về tài chính cho các hoạt động Y học cổ truyền; bài học về tăng cường công tác thanh tra nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dânen_US
  dc.format.extent142 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namen_US
  dc.subjectĐường lốien_US
  dc.subjectY dược cổ truyềnen_US
  dc.subjectLịch sử Đảngen_US
  dc.titleĐảnh lãnh đạo xây dựng và phát triển y dược học cổ truyền trong thời kỳ đổi mới (1986-2008)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01781.pdf
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :